Do złożenia dokumentu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP.

Rejestracja oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Aby założyć konto na platformie ePUAP, należy kliknąć na link - załóż konto, aby je utworzyć.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie FORMULARZA i dołączenie do niego ewentualnego podpisanego dokumentu (link powyżej).

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7:00 - 15:30, na następujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW, DVD-RW, DVD+RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF, ODT,
b) XLS, ODS,
c) CSV,
d) TXT,
e) GIF, TIF, BMP, JPG,
f) PDF,
g) ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.